Tel : 095-685-4416 line : @sbuyprint email : sbuyprint@gmail.com

หนังสือทำวัตรแปล

โรงพิมพ์สบายปริ้นท์

พิมพ์หนังสือสวดมนต์ทำวัตร เช้า-เย็น
มีคำแปลไทย เนื้อหาครบครับ เพียงเล่มละ 19 บาท
พร้อมรายนามผู้จัดทำ จัดส่งทั่วไทย

ติดต่อสอบถาม

หรือ ID : @sbuyprint มี @ ข้างหน้าด้วยครับ
โทรคลิกเลย 095-685-4416

เว็บไซต์ https://sbuyprint.com
อีเมล sbuyprint@gmail.com

ปกหนังสือพระพุทธชินราช

ปกหนังสือพระแก้วมรกต

หนังสือสวดมนต์ ทำวัตร เช้า-เย็น สำหรับ อุบาสก อุบาสิกา

ทำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิด ดังคำกล่าวที่ว่า การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

สั่งพิมพ์ขั้นต่ำเพียง 100 เล่ม (300 เล่มขึ้นไปจัดส่งฟรีทั่วประเทศ Kerry Express)

หนังสือขนาด A5 (14.8×21 ซม.) ปกสีสวยงาม พร้อมพิมพ์ชื่อท่าน และ ครอบครัว

เนื้อใน 64 หน้า พิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตา ตัวหนังสือใหญ่ชัดเจน

ประกอบด้วยบทสวดมนต์ดังนี้
คำทำวัตรเช้า
➡ คำบูชาพระรัตนตรัย
➡ ปุพพภาคนมการ
➡ พุทธาภิถุติ
➡ ธัมมาภิถุติ
➡ สังฆาภิถุติ
➡ รตนัตตยัปปณามคาถา
➡ สังเวคปริกิตตนปาฐะ
➡ สัพพปัตติทานคาถา
บทสวดมนต์พิเศษ (ตอนเช้า ทำวัตรเช้า)
➡ สรณคมนปาฐะ
➡ อัฏฐสิกขาปทปาฐะ
➡ ท๎วัตติงสาการปาฐะ
➡ เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
➡ อริยธนคาถา
➡ ติลักขณาทิคาถา
คำทำวัตรเย็น
➡ พุทธานุสสติ
➡ พุทธาภิคีติ
➡ ธัมมานุสสติ
➡ ธัมมาภิคีติ
➡ สังฆานุสสติ
➡ สังฆาภิคีติ
➡ อุททิสสนาธิฏฐานคาถา
บทสวดมนต์พิเศษ ๒ (ตอนเย็น ทำวัตรเย็น)
➡ อริยอัฏฐังคิกมัคคปาฐะ
➡ อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
➡ ปัพพชิตอภิณหปัจจเวกขณปาฐะ
➡ ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
➡ อุททิสสนาธิฏฐานคาถา
บทสวดมนต์พิเศษ
➡ พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
➡ ชัยปริตร (มหากาฯ)
➡ พระคาถาชินบัญชร
➡ บทสวดอภัยปริตร (คาถายันทุน)
➡ พระคาถามหาจักรพรรดิ
➡ คาถาเงินล้าน
➡ บทอธิษฐานขออโหสิกรรม
➡ บทแผ่เมตตา

ตัวอย่างเนื้อหา อีบุ๊ค (E-Book) กดตรงมุมหนังสือ เพื่อเปิดหน้า
http://sbuyprint.com/demo/A5TumwatUpdate/

เหมาะกับทุกเพศทุกวัย สุขทั้งผู้ให้ สุขผู้รับ

—————————————————–
โรงพิมพ์สบายปริ้นท์ รับพิมพ์สิ่งพิมพ์ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ทุกประเภท จากทีมงานผู้มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
➡ โทร 095-685-4416
➡ เว็บไซต์ https://sbuyprint.com
➡ อีเมล sbuyprint@gmail.com
➡ Line คลิกเลย : https://line.me/R/ti/p/%40ylu7450v หรือ ID : @sbuyprint มี @ ข้างหน้าด้วยครับ

หนังสือสวดมนต์
หนังสือสวดมนต์นักเรียน
แผ่นพับสวดมนต์
หนังสือทำวัตร เช้า-เย็น